Oferta

Usługi geodezyjne

Nasze usługi geodezyjne obejmują prace:

 • sporządzania map do celów projektowych
 • geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych
 • geodezyjnych opracowań projektów
 • inwentaryzacji obiektów budowlanych
 • tyczenia budynków i sieci uzbrojenia podziemnego
 • inwentaryzacji technologicznych obiektów wodociągowych
 • inwentaryzacji technologicznych obiektów kanalizacyjnych
 • podziałów i rozgraniczeń nieruchomości
 • wyznaczenia, wznowienia i ustalenia granic
 • geodezyjnej dokumentacji do celów prawnych
 • modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 • kalibracji i wektoryzacji map
 • obiektowania cyfrowego map, zakładania i modyfikacji baz danych
 • pomiarów i obliczeń mas ziemnych